Każdy człowiek wytwarzawiele odpadów. Każdego dnia wyrzucamy dokosza różne odpady, nieczystości,przedmioty, jakie nie nadają się do użytku.Powinniśmy mieć gdzie wyrzucać takie nieczystości.Nie możemy zatruwaćśrodowiska. Skutkiem tego również każdy z nas powinienzatroszczyć się o kosz na śmieci czy kontener. Ludzierezydujący w blokach mają trochęłatwiej. Każdego miesiąca płacą wyznaczonąopłatę za wywóz śmieci i nie martwią się tym,dokąd je wyrzucać. Na wszelkich osiedlach sąbo kubły, poustawiane kontenery, gdzie wrzucamynieczystości, jakie wytworzymy w domach. Coznacznie więcej, aktualnie na wielu osiedlachmożemy spotykaćdobre pojemniki, którezezwalają na praktyczny recykling odpadów. Mowanaturalnie o: •             kontenerachna szkło, •             zasobnikachna plastik, •             kontenerachna makulaturę, •             pojemnikachna pozostałe nieczystości.     Większa ilość odpadów Jednakże nie osiedla oraz prywatnedomy mają problem z odpadami, a firmya również gminy i zarządcy większychprzestrzeni. To[…]