W każdym mieszkaniu znajduje sięłazienka. W nowoczesnych czasach jest towręcz nieodzowność. Nie wyobrażamysobie przypadków, że mielibyśmy nie miećłazienki. Byłoby to istotne utrudnienie wstworzonym przez nas życiu. Nie mieści nam się wgłowie to, że jeszcze całkiem niedawno ludzie nieposiadali łazienek w mieszkaniach ikonieczne było korzystanie z pomieszczeniaodnajdującego się na zewnątrz, poza mieszkaniem. Zstworzonego przez nas, teraźniejszego punktu widzenie było tonaprawdęwielkimutrudnieniem życia. Na szczęście my egzystujemy winnych czasach i mamy dojście do toalety.Łazienki są w dowolnym domu, w jakiejkolwiek instytucji,restauracji. Są nawet w środkach lokomocji – pociągach lubautokarach. Dlatego też kiedyjedynie zachce nam się skorzystać z łazienki -jesteśmy w stanie to bez jakichkolwiek skrupułów zrobić. Wygląd łazienek jestniezwykleróżny. Czasami są to niedużepomieszczenia, w których znajdują się jedynieniebezużyteczne sanitariaty aczasami są towielkie łazienki,[…]